Úvod

aša firma bola založená v roku 1993, a patrí medzi prvé firmy v Maďarsku,ktoré sa začali zaoberať službou,na teraz už tak obľúbeným čistením vetracích vzduchovodov.

Na začiatku to bolo ťažké, do kým videli význam tejto činnosti,a trvalo to dlho, do kým sa stala činnosť známou. Tento dlhý čas pomohol našej firme,aby naša spoločnosť prispela k ďalšiemu rozvoju technológie. Dynamicky a priebežne sme aktualizovali podľa potreby čistenie strojov a zariadení.

Naše práce sa vykonávajú po celom území Maďarska, tak pri panelových domov, ako saj pre Multi-funkcionálne obchodné domy a v rôznych reštaurácií.