Služby

Pre obytné domy-Verejné ventilačné systémy:

 • Pre Panelové domy celkové,kompletné ventilačné čistenie, dezinfekciu

 • Obytné domy čistenie kompletného ventilačného systému, dezinfekcie

 • Zistenie poruchy ventilačného systému,a rozsah znečistenia sa robí kamerovým testovaním, záznam na DVD

 • Vzduchovody, inštalatérske služby,

panel haz
Priemysel 

Suché priemyselné odsávacie systémy: szellozo

 • centrálne klimatizačné zariadenia ich čistenie, dezinfekcia, bakteriálne, vírusové, plesňové oslobodenie. 

 • ventilačné systémy pre supermarkety ich celkového vyčistenie a dezinfekcia. 

 • čistenie od potreby závisí: a: suché čistenie b: chemickými prostriedkami. 

 • chemické dezinfekčné čistenie je cielené pre odstránenie húb, baktérií a vírusov 

 • Zistenie porúch a rozsah znečistenia sa robí kamerovým systémom-záznam na DVD 

Mastné priemyselné odsávadzie systémy: zsirelszivo

 • multi-obchodné domy 

 • hotely 

 • reštaurácia 

 • pekárne 

 • pizzerie 

 • mastnoty a olejovej hmly extrakcie, potrubia, filtre, odmasťovanie strešných ventilátorov 

 • Zistenie porúch a rozsah znečistenia sa robí kamerovým systémom-záznam na DVD 

Čistiace chemikálie používané v súlade s platnými zákonmi a predpismi s potrebnými dokladmi. 

Naša spoločnosť profesionálne vykoná prácu, a celú prácu pred a po nahrá,a urobí záznam na DVD