Za uštedu energiJe

Ušteda energije

Modernizacija ventilacionog sistema, ušteda energije

Sa ovim bi smo želeli da Vam prikažem jedno potpuno novo i energetski štedljivo rešenje ventilacije koje maksimalno iskorišćava prironde energije sa veoma minimalnim potrebama održavanja, a ipak savršeno može zadovoljiti potrebnu količinu vazduha u stambenim prostorijama.

forgato fejPospešivač promaje koji se u trgovinama može dobiti, koji je naša firma dalje razvila i tokom više od 4 godine konstantno testirala, ventilaciona je naprava bez motora, koja se izvanredno može koristiti kod betonskih panel zgrada petospratnica i desetospratnica umesto električnih ventilacionih uređaja. Ogromna prednost pospešivača promaje pored uštede energije je u tome što bez obzira na godišnje doba uvek radi neprekidno i obezbeđuje konstantan dotok vazduha, za razliku od sekcijski funkcionišućih električnih ventilatora koji su trenutno u upotrebi na velikom broju mesta.

Želeli bi smo da se ovo rešenje proširi u što većem krugu, pošto je svakome bitna dobra ventilacija, svež vazduh, odnosno i redukcija i onako velikih troškova.

forgato fejekUgradnja istog kod krovnih ventilatora zahteva minimalna preoblikovanja, koja nisu vezana za građevinsku dozvolu. Sa estetskom formom, u izradi od aluminijuma ili nerđajućeg čelika, do naručioca dospevaju uz mogućnost izbora bilo koje boje iz opsega.