Zahtev za citat

 

U toku zadnje dve godine u nadi finansijskog uspeha osnovana su više sličnih preduzeća, što u osnovi ne predstavlja problem, pošto ima potrebe za zdravom konkurencijom na tržištu, ali ovde moram skrenuti Vašu pažnju na sledeće! Pre sačinjavanja svakog predračuna ili narudžbine u svakom slučaju tražite obaveštenja o sledećima:

 

  • Poslovanje preduzeća u prošlosti, referencije

  • Tehnologija

  • Prikazivanje video snimaka o izvršenim poslovima

  • Garancije

  • Zapisnik o čišćenju

 

Ukoliko dobijete optimalne odgovore na ova pitanja samo u tom slučaju vredi preduzeti ozbijnije korake prema pružaocima usluga. Ventilacioni sistemi u celjoj državi su građeni u različitim varijacijama, stoga prilikom naručenja predračuna usluga u svakom pojedinačnom slučaju valjano je prethodno od preduzetnika zatražiti personalnu procenu.

Fotografije pre i posle

Fotografije za vreme izvođenja radova